Lentetoernooi 2014

Nabeschouwing ronde 1:
Na een valse startnoot, waarvoor ik me nog eens verexcuseer tegenover Miguel, werden de partijen, ietwat later als verwacht, gestart van het 33° Lentetoernooi van onze schaakkring. Het belooft een spannende strijd te worden met een breed uitgesmeerd middenveld.
Door de eenvoudige zwitserse paring merkt men duidelijk het eloverschil tussen de strijdende partijen in de eerste ronde. Bijgevolg zijn er ook weinig verrassingen te noteren. De meeste partijen waren kort, krachtig en beslissend voor de sterker in elo-genoteerde speler.
Toch wist een talentvolle jeugdspeler Linden te winnen van een oude rat in het vak Jonny. Ook Ivo behaalde een vermeldenswaardige remise tegen een toch veel sterker genoteerde Filip.
Jammerlijk moesten we ook een forfait noteren.
 
Vooraleer we de winnaar van de rondeprijs bekend maken moeten we echter nog de resultaten van de 7 uitgestelde partijen in ontvangst nemen.
Ok Vrijdagavond werden nog vier van de zeven in te halen partijen afgehandeld. Ook hier bleek het elo-verschil doorslaggevend. De groten wonnen van de kleinen.
Di-avond worden de drie resterende partijen gespeeld.
ook bij de wedstrijde van di-avond werden geen verrassingen genoteerd waardoor de rondeprijs verdiend gaat naar de jeugdspeler Linden Pu. Proficiat Linden!

 

Nabeschouwing ronde 3
Vooraleer van start te gaan werd de papiermolen van Jens eens uiteengezet. Dit bleek niet voor iedereen zo eenvoudig om bij te houden tijdens de partij. Toch zou ik namens Jens iedereen willen bedanken die zich hiervoor vrijwillig inzette.
Op het eerte bord speelde Igor aardig mee tegen Tom maar de meester schoof voorzichtig het laken naar zich toe.(1-0)
Het tweede bord was eenn ander paar mouwen. Na pionwinst zag Pieter een denkbeeldige toren voor een Dame aan en vice versa waardoor hij een kwakkelzet speelde zodat hij genoodzaakt was te consolideren tot remise. (1/2-1/2) Toch proficiat voor Sander.
Op het derde bord probeerde Hubert een nieuwigheidje dat echter falicant afliep voor hem (1-0).
Franky won overtuigen van Michael. (1-0)
Een spannende partij was te zien tussen Maxim en Raf. Maxim had aanvankelijk het inintiatief maar Raf verdedigde goed; Maxim nam een giftige piion op a3 waardoor Raf in het spel kwam en vervolgens na een verkeerd kwaliteitsoffer door Maxim wist te winnen. (1-0)
Ook spannend was het volgende bord waar Emiel kranig weerstand bood aan Bert. Toch most hij op het einde van de rit in het zand bijten (1-0).
Ook Eduard speeelde meer dan verdienstelijk tegen Jan. Maar langzaam maar zeker werd het pleit beslecht door Jan (0-1).
Dirk kwam een stuk achter tegen Joachim en na afruil der stukken bleek dit meer dan voldoende te zijn voor winst. (1-0).
Douglas won van Piet, veel kan ik me hierover echter niet herinneren. (0-1)
Het Roeselaars duel van Peter vs Fabio werd door de beter gewonenn nml Fabio (0-1).
Rudy die een mooie aanval opzette tegen Rene wist deze echter niet af te werken. Hij moest zich genoegen stellen met remise . Proficiat Rene. (1/2-1/2).
Een bijzonder gecompliceerde partij zagen we in de wedstrijd van Rens tegen Brian. In deze pionnenwirwar bleek Brian de sterkere. (0-1).
Yes, he did it again. Linden won van Franky waarbij tijdens de partij steeds met licht voordeel stond (1-0) Proficiat Linden , doe zo verder.
Dick wist al vroeg in de wedstrijd een stuk te winnen van Miguel. Dit bleek ook voldoende te ziijn om de winst op zak te steken (1-0)
Thibault speelde een verdienstelijke opening tegen mezelf maar na afruil der stukken bleek hij tcoh iets miunder in de eindfase. (0-1).
De twee oudsten tegen elkaar. Jacques verloor al vroeg een stuk maar zette, zoals het een gazelspelr betaamt, de strijd voort waardoor hij langzaam  pion na pion veroverde. Hugo moest zich tevreden stellen met remise (1/2-1/2).
Jonny won overtuigen van Johan. (1-0).
Lennert speelde goed tegen zijn ex-leermeester Marc. Remise stond steeds op het bord totdat Lennert op het eind een foutje maakte dat Marc als een sluwe vos wist af te straffen (0-1)
Een openingsfout van Patrick wist Stijn te verzilveren tot winst (0-1).
En ja hoor: de jeugd doet het weer!! Duc wist na een mooie vork een stuk te winnen van Stefaan. Hij wist de partij verder om te zetten tot winst. Een dikke proficiat Duc. (0-1)
Nog zes wedstrijden dienen gespeeld te worden. Van zodra deze zijn afgehandeld vernemen jullie de volgende tegenstander voor ja alreeds ronde 4.
Bij de uitgestelde partijen konden geen verrassende resultaten worden genoteerd waardoor de rondeprijs verdienstelijk voor de derde maal op en rij naar een jeugdspeler gaat nml. Wout Duc. Nogmaals Proficiat.
 
Nabeschouwing van  ronde 4:
Met het Belgisch kampioenschap aan de kust en het Paasweekend in het verschiet was de opkomst voorronde 4 van ons Lentetoernooi bijzonder laag. Maar liefts 12 borden lieten verstek voor deze speeldag. Ik koester de ijdele hoop om ooit eens voor een vol huis te spelen maar het evolutief gedrag van de verschillende gespeelde rondes leert me dat dit hoogstwaarschijnlijk bij een droom zal blijven.
Deze geringe opkomst mocht echter de pret niet derven . Tom bljft momenteel de touwtjes strak in handen houden. Door zijn winst vs Franky staat hij momenteel met het max. van de punten alleen op kop. Enkel Harald of Raf kunnen nog langszij komen. 
Pieter wist een ietwat opportunistisch gespeelde opening van Peter vakkundig af te straffen (0-1).
Maxim kwam na knap spel een kwal voor, waarna hijzijn vooruitgestormdpaard voor twee pionnen teruggaf. De stelling opende zich waardoor Tijs terug in het spel kwam en vakkundig het laken naar zich toe schoof (1-0)met zijn pionen
Hubert toverder in de 1° tijdnoodfase een combinatie op het bord waardoor Chris tegen een achterstand aankeek en verloor (1-0).
Enwat te zeggen van Dick. Na stukwinst wist hij de erop volgende aanval van Douglas af te slaan en de naar promotie dreigende pion te paraliseren met een knap stukje verdedigingswerk. Het materiaaloverwicht en de tijd brachten vervolgens Douglas in het nadeel waardoor Dick het volle punt verzilverde.(1-0).Proficiat Dick.
In een Oostends duel wist Michael te winnen van Brian.(0-1).
Filp kwam reeds vroeg inde wedstrijdeen kwaliteit voor. Hij kwanselde vervolgens wat rond en vergat in het middenspel Ezio 'af te maken' waardoor hijoverbleef met een eindpel toren vs paard. Voor een eindspelspecialistals Filip washet dan ook maar klein bier om dit te winnen mede doordat Ezio meehielp door met zijn pionnen ten strijdete trekken waardoor multiple aanvalsobjecten voor de toren ontstonden.(1-0).
Een wilde stelling met twee pionnne deficiet was wat overbleef na een verkeerd gespeeld gambiet. De achterstand was te groot en Michiel wist langzaamaar zeker dit pionnenoverwicht naar winst te transformeren. (0-1).
In een aangename partij waar langs beide zijden veel 'hup' werd gezegd kwam Peter na een achterwaardse hup van Jonny iets actiever te staan. Door goed en consistent spel van Peter werd de partij dan ook in zijn voordeel beslecht. Proficiat Peter.(0-1)
Eduard won van Stijn.(0-1) Door een amnesieaanval kan ik over de partij niet veel meer kwijt. Mijn excuses hiervoor.
De ouderdomsdeken van onze club wist zeer lang stand te houden in een partij waarbij de stelling soms grote gelijkenissen had met een damspel. In de eindfase van het spel werd door Piet dan toch besloten om een open lijn te creëren wat hem geen windeieren legde. Hij kwam met groot geweld binnen en eiste de overwinning op. (0-1). 
Onzevorigerondewinnar Wout had het niet onder de knie metOswald. Na een openingsfout kwam Wout een stuk achter. Voor een oude rat in het vak als Oswald was het dan ook maar klein brood om dit tot winst om te zetten.(0-1)
Ook de volgende jeugdspeler in de rij, Miguel, speelde de opening verkeerd. De stukken stonden wat wild en Hugo kwam na de openningsfase beter te staan. Goed spel van Hugo leverde hem dan ook een punt (0-1).
Patrick dacht met een voor hem totaal nieuwe opening voor vernieuwing te zorgen. Na een vijftal zetten was hijechter het spoor bijster. Johan speelde goed en domineerde verrvolgens de partij. de druk werd te groot voor Patrick waardoor hij een foutje maakte. Achteraf was het kattepis voor Johan om de winst te nemen (1-0).
 
Zoals hoger reeds vermeld moeten nog 12 partijen worden afgewerkt. Het verslag zal dan ook na de afhandeling van deze partijen worden aangevuld. 
 
Gisteren, di 22.04 werd reeds een partij afgewerkt. Franky wist in een naar verluid mooie partij te winnen van Rene.
Op woensdag 23.04 werden nog twee resultaten bekend. Igor wist te winnen van Emiel en Fabio won van Linden. Zeer opallend is dat er in deze ronde nog geen enkele remise werd genoteerd wat zeker blijk geeft van de ware compititiementaliteit (geen salonremises).
Op 25.04 werden de resterende wedstrijden afgehandeld van deze ronde (nog 8 partijen dienden gespeeld te worden). Na een misverstand tusse Ivo en Stefaan, met de bereidwilliugheid van Marc, het hoofd te hebben geboden konden we in ons lokaal met zijn twaalven van start gaan. Bij het Oostkamps duel tussen Raf en Harald offerde Raf verkeerdelijk een pion waardoor een onduidelijk eindspel op het bord kwam te staan. In deze eindstrijd plaatste Harald zijn koning zelf in schaak waardoor hij een andere zet met koning moest spelen. Dit was naderhand fataal want door een vork verloor harald zijn loper waardoor het een koud kunstje bleek voor Raf om de winst naar zich toe te trekken.(1-0)
Gino won van Bert door zowaar offensief spel. Als dit allemaal juist was zullen beiden zeker te horen krijgen van Fritz.(0-1).
In den beginne kon ik nog aardig weerwerk bieden tegen een toch veel hoger gequoteerde Joachim maar tijd, concentratie en toch wel de betere positie van Joachim brachten me ten val.(0-1)
Bart had tegen Rens de beter positie maar de tijd speelde hem parten. Terwijl Rens reeds aan de 31° zet zat bleek Bart nog de 30° zet niet te hebben volbracht voor het vamllen van de vlag. Na controle bleek dat Bart juist had genoteerd waardoor hij de partij verloor.(1-0)
En ja zowaar weer een jeugde verrassing. Thibault kwam een pion voor tegen Dirk waarop Dirk de hand schudde. Analyse achteraf bleek dat remise voor Dirk misschien nog haalbaar was (0-1). 
Het laatste duel in Briugge werd gestredebn door de twee youngsters Tristan en Lennert. in de openingsfase bleek Tristan iets beter te staan maar door goed spel van lennert keerde dit. In het middenspel kwam tristan een stuk achter en verloor naderhand de partij (0-1)
Dan rest me nog de twee resultaten van de wedstrijden gespeeld in Oostkamp. Marc won van Roel en Ivo mocht winnen van Stefaan.
Drie pontentiele kandidaten voor de rondeprijs: Dick Decommer, Peter Degrieck en Thibault Gyselinck. Het hoogste elo-verschil (441 elo) gaat naar de jeugdspeler Thibault. Proficiat Thibault. Aangezien Thibault reeds een rondeprijs in wacht sleepte (2°ronde vs Marc) gaat de rondeprijs dan ook verdienstelijk naar Peter Degrieck ( 233 elo). Santé Peter.  
Nogmaals wens ik te onderstrepen dat er naar mijn gevoel veel teveel uitgestelde partijen waren deze ronde en dat deze ronde gespeeld werd zonder remises (wat ook niet zo vaak voorkomt).
Met het Belgisch kampioenschap aan de kust en het Paasweekend in het verschiet was de opkomst voorronde 4 van ons Lentetoernooi bijzonder laag. Maar liefts 12 borden lieten verstek voor deze speeldag. Ik koester de ijdele hoop om ooit eens voor een vol huis te spelen maar het evolutief gedrag van de verschillende gespeelde rondes leert me dat dit hoogstwaarschijnlijk bij een droom zal blijven.
Deze geringe opkomst mocht echter de pret niet derven . Tom bljft momenteel de touwtjes strak in handen houden. Door zijn winst vs Franky staat hij momenteel met het max. van de punten alleen op kop. Enkel Harald of Raf kunnen nog langszij komen. 
Pieter wist een ietwat opportunistisch gespeelde opening van Peter vakkundig af te straffen (0-1).
Maxim kwam na knap spel een kwal voor, waarna hijzijn vooruitgestormdpaard voor twee pionnen teruggaf. De stelling opende zich waardoor Tijs terug in het spel kwam en vakkundig het laken naar zich toe schoof (1-0)met zijn pionen
Hubert toverder in de 1° tijdnoodfase een combinatie op het bord waardoor Chris tegen een achterstand aankeek en verloor (1-0).
Enwat te zeggen van Dick. Na stukwinst wist hij de erop volgende aanval van Douglas af te slaan en de naar promotie dreigende pion te paraliseren met een knap stukje verdedigingswerk. Het materiaaloverwicht en de tijd brachten vervolgens Douglas in het nadeel waardoor Dick het volle punt verzilverde.(1-0).Proficiat Dick.
In een Oostends duel wist Michael te winnen van Brian.(0-1).
Filp kwam reeds vroeg inde wedstrijdeen kwaliteit voor. Hij kwanselde vervolgens wat rond en vergat in het middenspel Ezio 'af te maken' waardoor hijoverbleef met een eindpel toren vs paard. Voor een eindspelspecialistals Filip washet dan ook maar klein bier om dit te winnen mede doordat Ezio meehielp door met zijn pionnen ten strijdete trekken waardoor multiple aanvalsobjecten voor de toren ontstonden.(1-0).
Een wilde stelling met twee pionnne deficiet was wat overbleef na een verkeerd gespeeld gambiet. De achterstand was te groot en Michiel wist langzaamaar zeker dit pionnenoverwicht naar winst te transformeren. (0-1).
In een aangename partij waar langs beide zijden veel 'hup' werd gezegd kwam Peter na een achterwaardse hup van Jonny iets actiever te staan. Door goed en consistent spel van Peter werd de partij dan ook in zijn voordeel beslecht. Proficiat Peter.(0-1)
Eduard won van Stijn.(0-1) Door een amnesieaanval kan ik over de partij niet veel meer kwijt. Mijn excuses hiervoor.
De ouderdomsdeken van onze club wist zeer lang stand te houden in een partij waarbij de stelling soms grote gelijkenissen had met een damspel. In de eindfase van het spel werd door Piet dan toch besloten om een open lijn te creëren wat hem geen windeieren legde. Hij kwam met groot geweld binnen en eiste de overwinning op. (0-1). 
Onzevorigerondewinnar Wout had het niet onder de knie metOswald. Na een openingsfout kwam Wout een stuk achter. Voor een oude rat in het vak als Oswald was het dan ook maar klein brood om dit tot winst om te zetten.(0-1)
Ook de volgende jeugdspeler in de rij, Miguel, speelde de opening verkeerd. De stukken stonden wat wild en Hugo kwam na de openningsfase beter te staan. Goed spel van Hugo leverde hem dan ook een punt (0-1).
Patrick dacht met een voor hem totaal nieuwe opening voor vernieuwing te zorgen. Na een vijftal zetten was hijechter het spoor bijster. Johan speelde goed en domineerde verrvolgens de partij. de druk werd te groot voor Patrick waardoor hij een foutje maakte. Achteraf was het kattepis voor Johan om de winst te nemen (1-0).
 
Zoals hoger reeds vermeld moeten nog 12 partijen worden afgewerkt. Het verslag zal dan ook na de afhandeling van deze partijen worden aangevuld. 
 
Gisteren, di 22.04 werd reeds een partij afgewerkt. Franky wist in een naar verluid mooie partij te winnen van Rene.
Op woensdag 23.04 werden nog twee resultaten bekend. Igor wist te winnen van Emiel en Fabio won van Linden. Zeer opallend is dat er in deze ronde nog geen enkele remise werd genoteerd wat zeker blijk geeft van de ware compititiementaliteit (geen salonremises).
Op 25.04 werden de resterende wedstrijden afgehandeld van deze ronde (nog 8 partijen dienden gespeeld te worden). Na een misverstand tusse Ivo en Stefaan, met de bereidwilliugheid van Marc, het hoofd te hebben geboden konden we in ons lokaal met zijn twaalven van start gaan. Bij het Oostkamps duel tussen Raf en Harald offerde Raf verkeerdelijk een pion waardoor een onduidelijk eindspel op het bord kwam te staan. In deze eindstrijd plaatste Harald zijn koning zelf in schaak waardoor hij een andere zet met koning moest spelen. Dit was naderhand fataal want door een vork verloor harald zijn loper waardoor het een koud kunstje bleek voor Raf om de winst naar zich toe te trekken.(1-0)
Gino won van Bert door zowaar offensief spel. Als dit allemaal juist was zullen beiden zeker te horen krijgen van Fritz.(0-1).
In den beginne kon ik nog aardig weerwerk bieden tegen een toch veel hoger gequoteerde Joachim maar tijd, concentratie en toch wel de betere positie van Joachim brachten me ten val.(0-1)
Bart had tegen Rens de beter positie maar de tijd speelde hem parten. Terwijl Rens reeds aan de 31° zet zat bleek Bart nog de 30° zet niet te hebben volbracht voor het vamllen van de vlag. Na controle bleek dat Bart juist had genoteerd waardoor hij de partij verloor.(1-0)
En ja zowaar weer een jeugde verrassing. Thibault kwam een pion voor tegen Dirk waarop Dirk de hand schudde. Analyse achteraf bleek dat remise voor Dirk misschien nog haalbaar was (0-1). 
Het laatste duel in Briugge werd gestredebn door de twee youngsters Tristan en Lennert. in de openingsfase bleek Tristan iets beter te staan maar door goed spel van lennert keerde dit. In het middenspel kwam tristan een stuk achter en verloor naderhand de partij (0-1)
Dan rest me nog de twee resultaten van de wedstrijden gespeeld in Oostkamp. Marc won van Roel en Ivo mocht winnen van Stefaan.
Drie pontentiele kandidaten voor de rondeprijs: Dick Decommer, Peter Degrieck en Thibault Gyselinck. Het hoogste elo-verschil (441 elo) gaat naar de jeugdspeler Thibault. Proficiat Thibault. Aangezien Thibault reeds een rondeprijs in wacht sleepte (2°ronde vs Marc) gaat de rondeprijs dan ook verdienstelijk naar Peter Degrieck ( 233 elo). Santé Peter.  
Nogmaals wens ik te onderstrepen dat er naar mijn gevoel veel teveel uitgestelde partijen waren deze ronde en dat deze ronde gespeeld werd zonder remises (wat ook niet zo vaak voorkomt).