Geschiedenis van de club

Schaakkring GAZEL is ontstaan in de schoot  van het bedrijf “EBES” een elektiricteits- en gasmaatschappij in de jaren 1955 – 1960 onder impuls van de heer Marcel Van den Hende burgerlijk ingenieur in de gasdienst. Hij was een gewezen speler van de “Brugsche schaakkring”. Het was een bescheiden vereniging zowel in ledenaantal als in speelsterkte, nochtans is het vandaag de dag nog de enige bestaande schaakkring in het Brugse voortgesproten uit een bedrijf die het ten andere nog altijd jaarlijks een financiële steun verleent. Uit deze embryonale periode zijn er nog altijd twee spelers trouw gebleven aan de vereniging: Ronald Clercx en
Jacques Bylé. In het begin van de jaren 60 zocht “S.K.GAZEL” aarzelend contact met andere clubs zoals “’t Peerdeken” uit Assebroek, de “KBSK” en “Caisa Gistel” en iets later dankzij het “HALLETOREN TORNOOI”. Het eerste lid dat niet tot de werkkring van “EBES” behoorde was
Jacques Geldof nog altijd lid en medebestuurder van onze kring. Met de jaren traden er meerdere vreemde spelers toe, maar het aller belangrijkste lid van de kring was ongetwijfeld Herman Thienpondt. Hij was werknemer bij “EBES” en trad toe tot de kring in het jaar 1961 waar hij door Ronald Clercx de knepen van het vak werd bijgebracht. In de zeventiger jaren werd Herman voorzitter van de vereniging en deed deze meteen een hogere vlucht nemen met deelname aan de nationale interclub waar zijn ploeg het eens presteerde de titel te behalen en zodoende naar een hogere reeks te stijgen. Ook het “HALLETOREN TORNOOI” en de “BRUGSE BEKER”werd gewonnen, maar zijn levenswerk als schaker was toch het inrichten van het zo geroemde “LENTE TORNOOI” dat zijn eerste uitgave kende in 1982 en op heden nog elk jaar wordt betwist. Na zijn spijtig overlijden in 2007 werd er tijdens een ledenvergadering beslist dat “Schaakkring Gazel” moest blijven voort bestaan wat de kameraadschappelijke geest van de vereniging onderstreept. En op heden lijkt het er op dat de poort wordt opengeduwd naar een nieuwe roemrijke periode.

Onze gebruikers

De website is vooral bedoeld om de aan onze toernooien deelnemende leden te informeren omotrent de stand van zaken doorheen het actueel lopend toernooi. Op snelle wijze zullen deze geïnformeerd worden aangaande de resultaten en paringen voor de desbetreffende speelrondes.
Als gebruiker kan men zij ei kwijt op het gastenboek. Twijfel dan ook niet om via dit kanaal uw suggesties ter verbetering, klachten, opmerkingen, of rechtzettingen te melden. Is de informatie van meer perononlijke aard kan je via het tabblad Feedback een mail zenden aan de betrokken persoon.